Blog


Industri
Se alt
Forsikring
Produktion
Datacentre
Vindmøller og vedvarende energi
Marine og offshore
Sundhed og pleje
Skoler og universiteter
Hændelse
Se alt
Brand og sod
Kemisk skade
Korrosion
Skader grundet støv og pulver
Vandskade
Lokation
Se alt

 
Eftervirkningerne af en brand: forureningen, du ikke kan se.
Efter en brand er det let at få øje på forurening i form af sod og / eller vand (fra sprinklersystemer). Røg og sod kan dog spredes til områder af anlægget, der ikke er direkte påvirket af branden, og aflejre partikler med ufuldstændig forbrænding på meget følsomt udstyr.


 
Fordelene ved at Renovere Teknisk Udstyr
Uanset om du er taksator, skadebehandler, ingeniør eller virksomhedsejer, står målet om at minimere et produktionsstop efter en skadehændelse øverst på prioritetslisten. Renovering af teknisk udstyr er ofte et alternativ til blot at udskifte udstyr. Denne artikel gennemgår renovering som løsning til at imødegå og hindre et driftstab.


 
Computer Server – Renovering efter skader
Efter en brandskade, vandskade eller anden hændelse er der risiko for at forurenende partikler kan påvirke elektriske, elektroniske og mekaniske enheder negativt. Nogle gange er kontaminationen synlig, såsom ved mørk sod, mens andre stoffer kan være mere usynlige og først over tid vise sig i form af korrosion.


 
Hvordan adskiller Teknisk Renovering sig fra Rengøring eller Reparation.
Når der sker en skade har virksomhedsejere ofte et stort behov for at genoptage driften så hurtigt som muligt. I mange tilfælde er rengøring det primære fokus, og når det kommer til selve bygningen, kan det ofte være tilstrækkeligt at rengøre denne, for at genoptage produktionen.


 
Overvejer en producent at ophæve en garanti eller servicekontrakt? AREPA kan hjælpe
En hændelse medfører, at forurening i form af partikler aflejres på følsomt, nyindkøbt analytisk udstyr. Der bliver herefter udført en professionel dekontaminering af udstyret efterfulgt af funktionalitetstest. Da udstyret er ret nyt, ønsker du, at garantien på udstyrets opretholdes. Hvad kan du gøre?


 
Facts vs. Fiktion: 5 almindelige misforståelser vedr. skader på teknisk udstyr
Efter skader på forretningskritisk teknisk udstyr ønsker både forsikringsselskaber og virksomhedsejere at genoprette produktiviteten så hurtigt som muligt. For at gøre dette er det vigtigt at sikre, at man forstår alle mulighederne og kender sandheden bag nogle almindelige misforståelser omkring genopretning af skadet udstyr.


 
Korrosion vs. Rust – hvad er forskellen?
Korrosion og rust er ofte anvendt vilkårligt. Men hvor korrosion og rust begge er et resultat af oxidation (hvor et element reagerer med oxygen), er der forskel på dem.
Få den hjælp du har brug for

Læs mere om vores renoveringservice, vedligeholdelservice, beredskabsrådgivning og mere.

Kontakt »