Sundhed og pleje

Healthcare Web
Skader på medicinsk udstyr og laboratorieudstyr udgør en større udfordring end skader på mange andre typer udstyr.

Teknologien i medicinsk udstyr og laboratorieudstyr kan være ekstremt avanceret og i sidste ende meget omkostningskrævende.

Udover de omkostninger og den kompleksitet, som mange af disse maskiner er forbundet med, kan det specialiserede og avancerede udstyr også udgøre en række andre udfordringer. Eksempelvis er medicinsk udstyr meget nøjagtigt. Det kan redde liv. Desuden er dette avancerede udstyr naturligvis certificeret til at gøre det, det skal. Så hvordan får man dette udstyr re-certificeret i forbindelse med funktionsskader som følge af naturkatastrofer, oversvømmelser eller andre uheld?

AREPA har håndteret skader på medicinsk udstyr og laboratorieudstyr, siden vi startede for næsten 40 år siden. Vores erfarne ingeniører og teknikere i felten, hvoraf mange har erfaring fra det biomedicinske område, har i forbindelse med sådanne skader rådgivet en lang række hospitaler og andre medicinske forskningsfaciliteter i hele verden.

Re-certificering af udstyr

Vi har kompetencerne til fuldt ud at genoprette udstyret, så det opnår samme tilstand som før skaden. Vi kan reetablere garantier og re-certificere udstyr (OEM). Vores erfarne team af eksperter tester og gentester for at sikre, at det beskadigede udstyr bliver genoprettet fuldt ud.

Udstyr vi renoverer

AREPA har ydet rådgivning og renovering i forbindelse med skader på mange typer medicinsk udstyr og laboratorieudstyr. Vores tjenester inkluderer bl.a.:

  • CT-skannere, kontrolteknisk udbedring
  • MRI-systemer, kontrolteknisk genopretning og udbedring
  • Røntgensystemer, teknisk genopretning og udbedring
  • Patientovervågningssystemer, teknisk genopretning og udbedring
  • Massespektrometer, udbedring
  • Gasvæske-kromatografi, udbedring

Få den hjælp du har brug for

Læs mere om vores renoveringservice, vedligeholdelservice, beredskabsrådgivning og mere.

Kontakt »

Seneste Nyt

Læs mere »