Nødberedskab

Emergency Response Web
I forbindelse med ejendomskrav på forretningskritisk udstyr kan et par timers nedetid føre til, at der tabes - eller vindes - mange dage.

Hvis der reageres hurtigt og effektivt, kan mange krav om erstatning for udstyr afhjælpes, og driften kan genoptages, hvorimod mange timers ventetid kan gøre genopretningsarbejdet vanskeligere eller umuligt.

Tid er afgørende, når det gælder genopretning af teknisk udstyr, og hastighed er afgørende, når skaderne skal begrænses. AREPAs nødberedskab i tilfælde af uheld er det bedste i branchen. Hændelser indtræffer ikke altid i kontortiden, så derfor tilbyder vi døgnservice i alle vores globale servicecentre.  Vi er blandt de første, der ankommer til uheldsstedet, så AREPAs projektledere kender alt til bedste praksis i forbindelse med bevarelse og stabilisering af udstyr, så yderligere skader på udstyret minimeres, hvilket giver interessenter det bedste grundlag for at træffe beslutning om renovering. På alle projekter leverer AREPAs projektledere de nødvendige forureningsanalyser og indledende skaderapporter, så forsikringstagere, forsikringsselskaber og andre involverede parter får fuldt overblik over omfanget af skader og muligheder for renovering. Læs mere om, hvordan vores teams hjælper med følgende:


Få den hjælp du har brug for

Læs mere om vores renoveringservice, vedligeholdelservice, beredskabsrådgivning og mere.

Kontakt »

Seneste Nyt

Læs mere »