Partikelforurening

Flood Town.Hurricane.Harvey
Tilstanden af udstyr, maskiner og anlæg, der er forurenet af oversvømmelse eller vandpåvirkning, kan hurtigt forringes, primært som følge af korrosion, hvis der ikke træffes øjeblikkelige foranstaltninger for at stabilisere udstyret.

Det er ikke ualmindeligt, at udstyr kunne have været fuldt genoprettet umiddelbart efter en hændelse, men fordi der ikke hurtigt blev truffet foranstaltninger til at beskytte disse genstande mod skader, der udvikler sig, ender de med at være ødelagt. I sådanne tilfælde kan muligheden for hurtigt at få gang i forretningen igen være forspildt, da man nu må afvente at der bliver indkøbt nyt udstyr.

De foranstaltninger, man foretager i de første timer efter en hændelse for at beskytte sine aktiver mod yderligere skade, kan have en stor indvirkning på, hvor hurtigt man kan komme i gang med sit arbejde igen. AREPA anbefaler altid, at der så hurtigt som muligt efter en skade med vand og partikler udføres akutte foranstaltninger til bevarelse og stabilisering af udstyr, maskiner og anlæg.


Få den hjælp du har brug for

Læs mere om vores renoveringservice, vedligeholdelservice, beredskabsrådgivning og mere.

Kontakt »

Seneste Nyt

Læs mere »