Skader grundet støv og pulver

Dust
Støv og pulver kan have overraskende store ødelæggende virkninger på kritisk elektrisk udstyr og systemer.

Støv fra beton, gips, træ og andre byggematerialer er ofte et biprodukt af byggeri eller findes i de fleste produktionsfaciliteter, og det kan nemt dække alle vandrette overflader. Hvis der opstår fugtige forhold, bliver dette støv og pulver til en belægning på de fleste overflader.  Ventilationssystemer i produktionsanlæg kan gøre forureningen værre ved at sprede den til hele bygningen. Risikoen ved denne type skader reduceres primært ved afkøling af elektroniske og elektriske dele. Ved kraftig støvforurening kan opvarmningen resultere i brand.

Den mest almindelige virkning på strømførende udstyr og systemer, der udsættes for støv og pulver, er elektriske kortslutninger eller gnistdannelse, da nogle typer støv er i stand til at lede elektricitet. Sekundær skade kan også være et problem. Pulverskade fra ildslukkere medfører ofte sekundære skader, når de bruges til at slukke ilden, eller fordi de bruges til hærværk. Pulveret er et hygroskopisk produkt, der tiltrækker fugt til overfladen, og kan resultere i korrosion af metaloverflader.

Sekundær skade forårsaget af støv og pulver er ofte årsag til skade på bevægelige dele som kuglelejer og aksler. Finkornet støv kan fungere som slibemiddel og forkorte levetiden på bevægelige dele i udstyret. AREPAs udstyrsspecialister er eksperter i evaluering af udstyr, der har været udsat for påvirkning fra støv- og pulverskader. Selvom ethvert projekt er unikt, kan vores dokumenterede teknikker til bevaring og stabilisering af udstyr samt videnskabelige forureningsanalyser sammen med vores eksperters våd- og tørrensningsprocesser i høj grad reducere skader på udstyr, driftsafbrydelser og tabt produktionstid.


Få den hjælp du har brug for

Læs mere om vores renoveringservice, vedligeholdelservice, beredskabsrådgivning og mere.

Kontakt »

Seneste Nyt

Læs mere »