Korrosion

Corrosie verwijderen
En af de lettest genkendelige typer af skader på udstyr er korrosion.

Korrosion, eller oxidation, er en ændring i metallets egenskaber forårsaget af kemiske reaktioner mellem forurenende stoffer og metaloverfladen. I elektronik resulterer denne ændring i de kemiske egenskaber også i en ændring i metallets ledeevne. Disse ændringer i ledeevnen medfører ofte, at udstyret fungerer uregelmæssigt, da de korroderede dele muligvis ikke leder elektriske impulser og dataimpulser korrekt.

Korrosion afhænger af mange faktorer, herunder typen af ??materialer, der er anvendt i konstruktionen af ??det berørte udstyr, typen og graden af ??korrosion samt mængden af ??fugt i luften. Afhængig af disse faktorer kan korrosion udvikle sig hurtigt og forårsage uoprettelig skade på udstyret inden for 24 timer efter branden. Andet udstyr kan stå i flere uger, uden at der sker en forværring, hvis forureningsniveauet og miljøfaktorerne er gunstige. Da alt udstyr reagerer forskelligt på ætsende påvirkninger, anbefaler vi, at man kontakter et kvalificeret renoveringsfirma så hurtigt som muligt, så der kan foretages en korrekt analyse af forureningen, og der bliver anvendt den korrekte teknik til bevaring.

Hvis man ikke får gjort det, kan det resultere i en forværring af forholdene, f.eks. mekanisk binding, overophedning eller elektrisk kortslutning.

Mekanisk Binding

Ud over korrosion kan visse typer udstyr, f.eks. afbrydere i elektriske koblingsanordninger og motorer i diskdrev, blive beskadiget ved mekanisk binding, hvis forureningen ikke fjernes. Mekanisk binding opstår, fordi forureningen, hvad enten den er ætsende eller inaktiv, virker som et slibemiddel og genererer høj varme et bestemt sted. Denne opvarmning reducerer viskositeten af ??smøremidlet, hvilket får metaldelene til at gnide endnu mere mod hinanden og generere endnu mere varme, hvilket resulterer i en yderligere reduktion af viskositeten. Denne kædereaktion fortsætter, indtil enheden sætter sig fast (binder) og ikke kan bevæge sig.

Overophedning

Et andet problem i forbindelse med korrosion er overophedningen af ??elektriske og elektroniske enheder. Efterladenskaber og forurening fra den skadevoldende hændelse er muligvis ikke meget ætsende, men det kan stadig forhindre følsomme mikroelektroniske komponenter i at bortlede varmen korrekt. I løbet af et stykke tid, som kan variere alt efter forureningslagets tykkelse og de berørte typer komponenter, kan denne vedvarende opbygning af varme forårsage, at enheden går i stykker. Eksempelvis bruger det meste processorbaserede udstyr, herunder computere, omstillingsborde og CNC-kontrolpulte, varmeafledere og ventilatorer på processorerne for at fremme varmeafledningen, fordi processorerne er meget følsomme for overophedning.

Stor lokal overophedning kan også forekomme i elektromekanisk udstyr som følge af forurening. Et godt eksempel på dette er kontaktorer i motorstartere eller koblingsudstyr. Forureningen er ikke så ledende som det metal, der anvendes i kontakterne, og den større modstand fra forureningen medfører lokal opvarmning i området. Denne opvarmning får modstanden til at stige endnu mere i området, hvilket giver yderligere varme. Det kan få apparatet til at holde op med at fungere. Hvis det er et højspændingsapparat, kan det resultere i en eksplosion eller brand.

Elektriske Kortslutninger

Elektriske kortslutninger er et andet problem i forbindelse med forurening efter et uheld. Forurening fra røg kan være ledende, men vand indeholder også urenheder, som er ledende. Som følge heraf kan elektricitet bevæge sig hen over områder eller enheder, som ikke er beregnet til det. Det kan resultere i en elektrisk kortslutning og skade på udstyret.


Få den hjælp du har brug for

Læs mere om vores renoveringservice, vedligeholdelservice, beredskabsrådgivning og mere.

Kontakt »

Seneste Nyt

Læs mere »