Skader

I mere end 30 år har AREPA leveret omfattende løsninger til genopretning og renovering ved at kombinere gennemprøvede videnskabelige processer med det største og mest erfarne team af specialister i branchen.

Vi er tilgængelige døgnet rundt i hele verden, og vi genopretter teknisk udstyr, der har været udsat for brand, sod, støv og korrosion, oversvømmelse, ekstremt vejr, salt og mug, olieudslip og fysisk påvirkning. Vi får ikke kun hurtigt gang i din forretning igen. Vi gør det med en sikkerhed, der giver dig tillid til dit udstyr.


Brand og sod

Efter en brand, vil aflejringer efter kemikalier kunne påvirke elektrisk, elektronisk og mekanisk udstyr. Konsekvensen af af denne kontaminering kaldes "følgeskade" og skadegraden kan variere meget.

 

Kemisk skade

AREPA har erfaring i at bistå kunder med at bestemme typer og niveauer af kemisk forurening af forretningskritisk udstyr efter en brand.

 

Korrosion

En af de mest genkendelige typer af skader, men også en der er svær at identificere visuelt. Udsat udstyr bør gennemgå en kvalitativ kontaminerinsundersøgelse for at opretholde en optimal produktion og sikkerhed.

 

Partikelforurening

Rester fra skader i hjem eller virksomheder kan medføre en betydelig helbredsrisiko, herunder at man udsættes for livstruende forurening grundet fugt, skimmel m.m. Dette kan medføre varige skader på helbredet.

 

Skader grundet støv og pulver

AREPAs udstyrsspecialister er eksperter i evaluering af udstyr, der har været udsat for påvirkning fra støv- og pulverskader. Selvom ethvert projekt er unikt, kan vores dokumenterede teknikker til bevaring og stabilisering af udstyr samt videnskabelige forureningsanalyser sammen med vores eksperters våd - og tørrensningsprocesser i høj grad reducere skader på udstyr, driftsafbrydelser og tabt produktionstid.

 

Vandskade

Vandskade på udstyr er meget almindeligt, men det kan også være ekstremt kompliceret at udbedre, hvis der ikke tages de rigtige skridt. Hurtig reaktion, så elektrisk udstyr stabiliseres, efter at det har været udsat for vand, bør være højeste prioriteret for alle interessenter.

 

Fysisk påvirkning

Afhængig af skadeårsagen og typen af udstyr kan fysisk skade have varierende påvirkning.

 

Har du akut brug for hjælp?

Har du akut brug for hjælp? Du kan altid kontakte os på 86 81 10 55 - Vi er klar til at hjælpe alle tider på døgnet og alle dage om året! Anvender du e-mail kan du skrive til skade@arepa.dk!

 

Få den hjælp du har brug for

Læs mere om vores renoveringservice, vedligeholdelservice, beredskabsrådgivning og mere.

Kontakt »

Seneste Nyt

Læs mere »