Bæredygtighed

Sustainability

Vi arbejder aktivt med at bistå skadeservice- og forsikringsbranchen til at opnå et mere ansvarligt og bæredygtigt forbrug i samarbejde med alle involverede parter. Vores kerneydelse er renovering af kritisk teknisk udstyr og vores services redder mange ressourcer efter større skadeshændelser såsom vandskader, forurening - eller brandskader

Som virksomhed promoverer vi løbende bæredygtighed indenfor miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold (ESG). Vi stræber ikke kun efter at være en bæredygtig arbejdsplads for alle vores medarbejdere, men også efter at skubbe industrien på alle fronter i retning af større bæredygtighed.

De Forenede Nationers mål for bæredygtig udvikling (SDG'er) er vores fundament, både internt og eksternt. I dag er vores primære fokus på vores emissioner og miljømæssige fodaftryk på tværs af vores operationer især på områder som:

  • Emission fra transport
  • Energi- og vandforbrug
  • Affaldshåndtering
  • Anvendelse af kemikalier

I fremtiden vil vi arbejde endnu tættere sammen med vores kunder, leverandører og partnere for at øge bevidstheden om anvendelsen af råvarer og materialer efter skader eller hændelse ved:

  • At måle af CO2-ækvivalenter af renoveret udstyr i forhold til udskiftning med tilsvarende udstyr.
  • At anvende denne information til at dele, hvordan ansvarligt forbrug og produktion kan redde værdifulde ressourcer.

Få den hjælp du har brug for

Læs mere om vores renoveringservice, vedligeholdelservice, beredskabsrådgivning og mere.

Kontakt »