Whitepapers


 
Beredskab før katastrofen: Hvad du skal gøre for at redde dit udstyr, når du ved en katastrofe indtræffer!
Virksomheder er dagligt afhængige af deres produktionsudstyr. Når udstyr ikke fungerer, begynder virksomheder at tabe penge – med det samme. Når du ved, der er en katastrofe på vej, så som orkan, stormflod eller skybrud, er der mange tiltag du kan gøre, for at minimere skaden på dit tekniske udstyr.

 
Rensning med Ultralyd: Kan man bruge samme metode til alle former for redning af elektrisk udstyr?
Rensning med ultralyd er en metode til at fjerne kontaminering. Metoden kan dateres tilbage til 1950erne. Denne videnskabelige artikel evaluerer i hvilken udstrækning ultralyd, hvis den bruges til alle former for redning, kan introducere en risiko ved redning af elektrisk udstyr for forsikringsselskaber.

 
EFTER COVID-19: Adressering af skadebehandling
Imens virksomheder over hele verden genoptager deres drift efter nedlukning grundet COVID-19, er det vigtigt at forstå de tekniske udfordringer, der vil dukke op når produktionen genstartes. AREPA tilbyder tjenester, der kan hjælpe forsikringsselskaber med at behandle eventuelle relaterede krav fra forsikringstagere.

 
EFTER COVID-19: Desinfektion af udstyr
Imens virksomheder over hele verden genoptager deres drift efter nedlukning grundet COVID-19, vil mange gerne sørge for at opretholde sikkerheden i forhold til medarbejdere og kunder ved at sterilisere deres arbejdsplads. Hvis din organisation leverer desinfektionstjenester, er det vigtigt at huske, hvordan disse løsninger vil påvirke bestemte overflader.

 
EFTER COVID-19: Begrænsning af fejl på teknisk og elektrisk udstyr
Imens virksomheder over hele verden genoptager deres drift efter nedlukning grundet COVID-19, er det ikke kun vigtigt at følge de generelle retningslinjer for vedligeholdelse af udstyr, men lige så vigtigt at følge en detaljeret opstartsplan. Dette sikrer, at udstyr og elektriske installationer kan aktiveres sikkert og produktionen kan genoptages.

 
Rengøring i forhold teknisk renovering – at kende forskellen kan redde dit tekniske udstyr
”Rengøring” og ”Teknisk renovering” er er to termer, der oftest anvendes synonymt til at beskrive processen for at fysisk fjerne sod, vand og andre forurenende partikler fra udstyr. Selvom disse termer typisk bruges til at beskrive hverandre, beskriver de faktisk to meget forskellige processer når teknisk udstyr skal reddes.

 
Følgeskadebekæmpelse af udstyr efter oversvømmelse
Vandforurening af teknisk udstyr giver en helt speciel udfordring for virksomheder og forsikringsselskaber. Læs vores seks ekspertforslag til følgeskadebekæmpelse af udstyr efter en vandforurening.

 
Følgeskader efter lysbue skader i vindmøller
Energibranchen har defineret en bedste praksis for forebyggelse af samt håndtering af skader. Det er for at hindre, at hændelser ikke udvikler sig til at blive katastrofale for driften. Vindindustrien vokser hurtigt i Nordamerika, og for WTG interessenter kan konsekvenserne af ikke at kende til, forsømme eller undervurdere virkningerne af følgeskader på vindudstyr være katastrofale.Få den hjælp du har brug for

Læs mere om vores renoveringservice, vedligeholdelservice, beredskabsrådgivning og mere.

Kontakt »

Seneste Nyt

Læs mere »