Væskekromatografi-test

HPLC

Under en brand dannes der tusindvis af ætsende gasser, og hver enkelt gasart medfører særlige typer kemiske biprodukter. Der kan opstå svovlsyre, salpetersyre, eddikesyre og myresyre, når en vilkårlig kombination af gummi, olier, kemikalier eller naturlige stoffer som træ brænder.

Ved vurdering af udstyr, der har været involveret i en brand, er det vigtigt at have fuldt kendskab til, hvilke forurenende stoffer der har påvirket udstyret og i hvilket omfang. AREPA kan udføre disse kritiske analyser i vores laboratorium med en HPLC-enhed (High Performance Liquid Chromatography).

Baseret på overfladetest af udstyret samt kemiske evalueringer fra vores HPLC-enhed, kan vi måle korrosionsniveauet og hjælpe kunden med at træffe de nødvendige foranstaltninger til bevarelse, stabilisering og i sidste ende retablering af udstyret.


Få den hjælp du har brug for

Læs mere om vores renoveringservice, vedligeholdelservice, beredskabsrådgivning og mere.

Kontakt »

Seneste Nyt

Læs mere »