Eftervirkningerne af en brand: forureningen, du ikke kan se.


Categories: Brand og sod, Korrosion, Rensning, Bevarelse og stabilisering, Vandskade
 

Manufacturing Fire

En brand er en af ??en virksomhedsejers værste mareridt. Driftsafbrydelsen, tabt produktion såvel som bygnings- og udstyrsskader er nu i fokus samt en stor belastning som skal håndteres ud over at skulle styre kundens forventninger,  for at sikre, at de ikke annullerer deres ordrer og tager deres forretning andetsteds.

Når vi forestiller os brandskader, tænker vi typisk på udstyr, der blev udsat for forhøjet varme, brandslukningsaktiviteter (vand, ABC-pulver, våd-kemikalier, skum, tør-kemikalie) og fysisk påvirkning fra en kompromitteret struktur. Med mindre ilden har fortæret hele bygningen, vil denne type katastrofale begivenheder være centraliseret i og omkring oprindelsesområdet, hvor branden startede. Områder længere væk fra selve skadet-stedet kan have været udsat for varierende niveauer af sod eller måske slet ikke være påvirket.

Usynlig eksponering, der kan føre til skader

I et forsøg på at forstå, hvad der kan eksistere på en overflade og som vil blive betragtet som "usynlig", er det vigtigt at karakterisere røg, og hvorfor nogle brande genererer mere røg end andre.

Røg består af små faste partikler, flydende partikler samt gaspartikler. Under en fuldstændig forbrænding brændes eller forbruges alt der produceres og rester består derfor kun af kuldioxid og vand. Fordi den luft, vi indånder, kun består af 21 procent ilt, kræves der en stor mængde luft for at opnå en fuldstændig forbrænding.

Blue Flame

Blue Flame Furnace

Billederne viser blå flammer som stammer fra en komplet forbrænding

Mens røg kan indeholde forskellige kemikalier, er synlig røg for det meste kulstof (sod), tjære, olier og aske. Røg observeres, når der er tale om en ufuldstændig forbrænding, hvilket kan oversættes til utilstrækkelig ilt til at brænde brændstoffet (eller det forbrugte materiale) fuldstændigt. Når vi er vidne til en ufuldstændig forbrænding, er ikke alt brændt. Røg er derfor en samling af små partikler. De individuelle partikler er for små til at se med det blotte øje, dvs. usynlige, men når de grupperes i større mængder, ser vi dem som røg.

Orange Flame

Ufuldstændig forbrænding er kendetegnet ved en orange farvet flamme

Hvad er forskellen på røg og sod? Som diskuteret ovenfor er røg en superopvarmet aerosol, der består af gasser, dampe og partikler. Selvom en skade udbedres på et anlæg eller udstyr, er der ingen, der afhjælper røg, for hvis du kan se røg, er området enten stadig i brand og ellers eksisterer det kun i en kort periode efter slukning. Det er ikke et sundt miljø, at foretage en udbedring i. Sod er derimod et produkt eller en rest, der er dannet af et kulstoforganisk og / eller uorganisk stof, ud over nogle kemikalier, der er tilbage, efter at røgen forsvinder. Det er et produkt af ufuldstændig forbrænding (se billedet ovenfor).

Røg og sod kan spredes til områder af et anlæg, der ikke direkte er påvirket af branden. Røg kan deponere produkter med ufuldstændig forbrænding på meget følsomt udstyr. Afhængigt af, hvad der blev forbrugt i ilden, er sodresterne muligvis ikke synlige for det blotte øje. I et rent kontormiljø vil fremmedlegemer skille sig ud. I et produktionsmiljø kan sodrester blandes med de normale produktionsbiprodukter eller miljørester. Derfor er sod i mange tilfælde ikke umiddelbart synlig, skønt den i sidste ende vil gøre vise sig i form af korrosion (eller rust på jernstoffer), hvilket forringer overflade den er af aflejret på. Hvis situationen ikke behandles korrekt, dannes et modtageligt metal pitting, en lokal nedbrydning af metal, der manifesterer sig i små hulrum eller grober. Denne type skade kan ikke udbedres.

Forurening skal kvantificeres så hurtigt som muligt efter en brand. Ved at identificere sammensætningen af ??de bundfældede forurenende stoffer, kan der træffes en beslutning om områder af et anlæg, der muligvis ikke kræver nogen handling og kan genoptage produktionen sikkert i forhold til områder, der blev påvirket. For områder med forurening giver kvantificering af sammensætningen en prioritetsliste. Udstyr med forhøjede niveauer af ætsende stof skal behandles inden udstyr med mindre presserende niveauer. En renoveringsekspert kan hjælpe med at afgøre, hvilket udstyr, der er forurenet, og den bedste fremgangsmåde for at udbedre udstyret og få virksomheden tilbage i produktion.

Hvordan brandslukning kan påvirke udstyr

Hvis din bygning har et ABA anlæg eller blot et sprinklersystem, er der en god chance for, at det blev aktiveret for at slukke en brand. Brandvæsenet vil også bruge egne slukningsmetoder, enten via vand, skum eller et ikke-vandbaseret undertrykkelsessystem. Ikke-vandbaserede slukningssystemer vil blive vurderet som "velegnet" i computerserverrum. Årsagen til, at "velegnet" er anførselstegn, er, fordi mange datacentre foretrækker rene (gasformige) undertrykkelsessystemer, der ikke efterlader kemisk rester på udstyret.

Når et anlæg udtørres efter en brand øges håbet om at igangsætte produktionen. Nogle virksomhedsejere forsøger endda at tænde udstyret bare for at teste den funktionelle status. Tørring er et rimeligt første trin, men det fjerner ikke bundne forurenende stoffer, der potentielt har penetreret indersiden af ??følsomt teknisk udstyr.

Et aktiveret sprinklersystem kan også midlertidigt øge fugtigheden i et anlæg. Kombineret med andre slukningsforanstaltninger, kan det efterlade rester på udstyret, og dette scenarie kan føre til dannelse af korrosion på sårbare elektroniske komponenter og metaloverflader. Korrosion eller udtørrede partikler fra vand, der endnu ikke har forårsaget korrosion, er måske ikke altid synlige i starten. Selv om det ikke kræver en stor mængde ledende forurenende stoffer til at forårsage en elektrisk kortslutning, vil det dog kræve en betydelig mængde for at dække et kredsløb og herved forårsage overophedning. Det er vigtigt at kontakte et professionelt renoveringsfirma hurtigst muligt for at udføre en korrekt analyse og efterfølgende dekontaminering.

Ændringer i miljøet

Som nævnt ovenfor kan et aktiveret sprinklersystem hæve fugtigheden i anlægget. Brandskader kan også forårsage andre miljømæssige ændringer. For eksempel kan de berørte områder efterlades åbne over for de udvendige elementer og forårsage variationer i fugtighed og temperatur, som yderligere kan påvirke udstyret. Kontrol af miljøet er det første skridt til en vellykket genopretningsproces. Opstilling af adskillelser der beskytter udstyr mod en gennembrudt del af anlægget minimerer krydskontaminering og giver mulighed for at placere affugtere for at sænke den relative fugtighed.

Stabilisering af udstyr efter brand

Det er vigtigt at beskytte miljøet omkring dit udstyr og få det stabiliseret så hurtigt som muligt.

Den første regel for udstyrsstabilisering er ikke at tænde noget, før det er blevet inspiceret og undersøgt. Tænding af forurenet udstyr kan resultere i yderligere skade, og det kan potentielt være en katalysator for en anden brand. Tænd derfor ikke udstyret, også selv om det kun er for at afprøve det.

Det er vigtigt at ringe til en renoveringsekspert umiddelbart efter en hændelse, men der er foranstaltninger man kan sørge for med det samme i et forsøg på at mindske tabet. For eksempel påføring af smøremidler, der fortrænger vand og hæmmer rust. Når en forringelse af en metaloverflade er tydelig, vil påføring af et tyndt lag af rusthæmmende smøremiddel minimere forringelse af overfladen. Der er også dampfase korrosionsinhibitorer (VPI), der skaber et barriere-lag til at beskytte forurenet elektronik.

Korrekte stabiliserings- og konserveringsforanstaltninger vil forsinke udstyrets forringelse. Faktisk kan det gøre forskellen mellem at kunne gendanne dit forurenede udstyr og at skulle udskifte det.

Forberedelse til renoveringseksperter kan vurdere en skade

Afhængigt af det berørte anlæg og brandens omfang vil en renoveringsekspert forelægge en række konkrete aktiviteter for at beskytte det berørte udstyr. Mens der er virksomheder, der er selvforsikrede, vil mange virksomheder konsultere deres forsikringsselskab eller taksator, før de vil involvere sig til at sikre anlægget. Vinduet mellem den dag, hvor skaden opstod og den dato, hvor beslutninger om en løsning træffes, kan have afgørende indflydelse på muligenden, for at genoprette udstyret til den stand, det havde før skaden. Især hvis man negligerer at stabilisere miljøet og ikke foretager handlinger til der sinker skadens udbredning og grad.

Råd til at sikre skadestedet før en renoveringsekspert er kommet frem:

  • Afbryd strømforsyningen til udstyret, inklusive UPS-systemer.
  • Fjern overskydende vand ved mopping eller aftørring. 'Vand ‘-støvsugere kan med fordel anvendes til at fjerne store mængder vand fra større områder. Glem ikke at fjerne vand under hævede gulve og i de elektriske føringsveje og kanaler.
  • Anbring adskillelser for at forhindre krydskontaminering i forskellige bygningszoner ved indgangsveje.
  • Placér affugtere i de områder, hvor det berørte udstyr er placeret, og reducer luftfugtigheden til under 40 procent Relativ Fugtighed. Hvis affugtning ikke er mulig, skal du anvende blæsere til at cirkulere luft gennem de berørte områder.
  • Sørg for, at området er sikkert at komme ind. Hvis bygningen er beskadiget, kan dette indebære, at en ingeniør skal kontrollere den strukturel integritet.
  • Find ud af, om der er asbestproblemer for at sikre, at korrekt PPE anvendes.
  • Hvis udstyret er tilgængeligt, kan du med fordel have en lagerliste parat - enten digital eller på papir.

Renovering af udstyr er normal en meget omkostningseffektivt og hurtigt alternativ til udskiftning udstyr. Hvis du har oplevet en brand eller en anden hændelse, har du brug en ekspert, der kan hjælpe dig med komme rigtigt i gang så hurtigt som muligt. Du kan downloade vores brochure for at finde ud af, hvad AREPA kan gøre for dig. Du er også velkommen til at  kontakte os for at få mere information og høre mere om den eksperthjælp vi kan tilbyde.

 


OM FORFATTEREN

By: Soren Duelund Sorensen

Robert SpekkingSoren Duelund Sorensen

Søren er en maskiningeniør med stor erfaring i at udføre skadesvurderinger af højteknologisk elektronisk, elektrisk og mekanisk udstyr, der er påvirket som følge af brand, vand eller anden forurening. Søren har gennemført hundreder af nøjagtige og dybtgående udstyrsinspektioner for at bestemme omfanget af skader, reparation / restaurering og potentielle omkostningseffektive løsninger for at hindre produktionsstop. Søren har stort erfaring med projektledelse, dekontaminering, test og reparation, som inkluderer at arbejde direkte med udstyrsejere, deres tekniske repræsentanter og producenterne for at løse problemer med tab af udstyr. 
Se alt »
 
Få den hjælp du har brug for

Læs mere om vores renoveringservice, vedligeholdelservice, beredskabsrådgivning og mere.

Kontakt »