Overvejer en producent at ophæve en garanti eller servicekontrakt? AREPA kan hjælpe


Categories: Garanti, Reparation og re-certificering, Rensning, Bevarelse og stabilisering
 

Warranty

Forestil dig denne situation.

En brand i et laboratorium fik forurenende stoffer til at sætte sig på følsomt, nyindkøbt analyse-udstyr. I et forsøg på at minimere driftsstoppet rengøres udstyret professionelt, og producenten kontaktes efterfølgende for at udføre test, reparation og omkalibrering.

Producenten har ikke erfaring med genopretning og renovering af udstyr efter skader. Der er derfor bekymring om den fremtidige pålidelighed og reparationer, der kan relateres til et forsikringskrav fremfor til garantien. Producenten overvejer de tilgængelige muligheder. Den første er udskiftning af berørte enheder med nyt udstyr. Den anden er, at udføre test, reparation og genkalibrering som ønsket, selvom alt fremtidigt arbejde også skal betales for, da garantien i så fald ikke længere vil være gældende.

Fra dit perspektiv, som ejer af udstyret eller som taksator, var udstyret ikke skadet i en grad så det skulle totalskades. Udstyret var forurenet, og muligheden for professionel dekontaminering efterfulgt af funktionstest var en rimelig måde at få laboratoriet tilbage i produktion på en brøkdel af den tid, det vil have taget at genkøbe nyt udstyr. Da udstyret var ret nyt, ville du dog gerne have, at garantien forbliver intakt. Hvad kan du gøre?

Hvordan kan man beholde garantien?

På samme måde som en bil, der blev repareret efter en ulykke, vil dæk og bremse for eksempel stadig blive slidt når bilen anvendes. Andet udstyr vil også fortsat blive slidt, således at  rutinemæssig  vedligeholdelse og måske endda reparationer vil være nødvendige, selvom reparationerne ikke kan relateres til tabshændelsen.

Så hvordan overbeviser du producenten om at genoptage garantien? Hvis udstyret kan bringes tilbage til sin stand før skaden ved professionel dekontaminering efterfulgt af test, reparation og omkalibrering vil det være vigtigt,  at inkludere producenten i vurderings- og den tilbudte løsning fra starten. Dette gør det muligt for producenten at have tilstrækkelig viden om processen, herunder resultaterne fra vurderingerne og deraf fuld tillid til, at udstyret vil blive i bragt tilbage til samme stand som før skaden skete.

Processen man gennemgår for at opretholde en garanti indebærer, at fortælle en producent hvordan man professionelt evaluerer udstyr efter skader, hvordan man identificerer og kvantificerer forurenende stoffer videnskabeligt, om  de renoverings metoder der anvendes,  udtagning af prøver og analyse efter dekontaminering, standarder for renhed i elektronikindustrien ikke mindst producentens rolle som en integreret del processen. Målet er at skabe tillid til, at udstyret ikke vil svigte i fremtiden som en konsekvens af skaden.

Fra et forsikringsselskabs perspektiv er der ofte ikke en forpligtelse til at adressere opretholdelsen af en garanti i de gældende vilkår. Men forsikringsfagfolk vil dog ofte stræbe efter og tilskynde at en garanti opretholdes eller genoptages.

Hvad kan du sige til producenten?

Den bedste indgangsvinkel, er at hjælpe med at forklare producenten om den tekniske og videnskabelige validitet af renovering. Producenten deltager ikke regelmæssigt i renoveringsprocesser efter skader og har derfor brug for viden om disse aktiviteter for at få tillid til processen.

Handlingspunkter for at komme videre i processen:

  • Anmod producenten om at kvantificere den specifikke skade, de har identificeret. Dette kan derefter sammenlignes med, hvad specialisterne i renovering bemærkede som udgangspunkt. Du bliver muligvis nødt til at betale for en evaluering.
  • Renoveringsspecialisten skal udtage konduktivitetsprøver herunder kloridprøver m.m. for at fastslå risikoen for at udstyr svigter som følge af elektrisk kortslutning. Dette er især vigtigt, hvis udstyret tændes, inden forureningen fjernes.
  • Renoveringsspecialisten bør også udtage forureningsprøver og sende dem til et laboratorium. Laboratorieresultaterne vil på videnskabeligt niveau identificere om områder inden i udstyret, vil forringes hurtigere end andre, baseret på sammensætningen af ??de analyserede stoffer.
  • Anmod om at få den originale specifikation for renhed fra producenten, som udstyret opfyldte, da det først blev fremstillet. De fleste producenter er dog ikke sikre på, hvor de finder denne specifikation, da det er en kvalitetssikringsmåling i selve produktionen.
  • Oplys producenten om IPC-standarden, som er den førende standard, som printkortbranchen overholder. Giv råd om, at udstyret overholder IPC-renhedstærskel efter dekontamineringen. Dette betyder, at tabsrelaterede forurenende stoffer ikke medføre rust på metaloverflader eller forårsager elektriske kortslutninger mellem elektroniske komponenter.
  • Tilbyd at betale producenten for at være tilstede ved dekontaminering processen.
  • Overvej at betale for en serviceaftale, der begynder, når garantien bortfalder, som en middel til at sikre endnu et års sikkerhed for udstyret. En servicekontrakt er ofte mulig at tegne via producenten eller en tredjepartsleverandør.
  • Giv alle interessenter besked om, at der er tredjepartsudbydere, der er gerne vil tegne servicekontrakt på udstyret efter det er klar til brug igen.

Nogle gange kan ophævelse af garantien ske, efter at udstyret er blevet dekontamineret, repareret og taget i brug igen. På dette tidspunkt er din bedste mulighed at få producenten til at foretage en inspektion og herved demonstrere, at udstyret er bragt tilbage til den stand det havde før skaden skete med fuld funktionalitet.

Brug en videnskabelig tilgang til løsningen

Når man er i dialog med en producent, er det vigtigt at bruge videnskab og fakta. Med dette menes, at man foretager en fuldstændig evaluering af udstyret, før dialogen starter. Alle udstyrets driftsparametre skal undersøges.

Overvej at anmode om temperatur-logfiler, der viser, hvor varmt rummet blev, samt fugtigheds-logfiler og dokumentation samt analyse vedr. korrosion.  Designspecifikationerne beskriver acceptable anvendelse- og driftsmiljøgrænser (varme og fugtighed), selvom de fleste ikke offentliggører renhedstærskler.

Det er vigtigt at analysere og identificere forureningsniveauet. Konduktivitetstest og prøver kan bruges til at fastslå, hvilken type forurenende stoffer der er til stede, samt i hvilken mængde. Dette kan undertiden forudsiges ud fra viden om, hvad der brændte. Et professionelt renoveringsfirma som AREPA, kan rådgive om, hvad det kræver for at fjerne forureningerne, og hvor meget skade de måtte have gjort.

Forureningsanalysen kan derefter bruges i en dialog med producenten samt for at sikre, at dekontamineringen var vellykket. Ideelt set skal analysen udføres i fællesskab og involvere ejerne af udstyret samt alle producenter, der er berørt af hændelsen. Det bør også gøres hurtigt, især hvis der risiko for ætsende forurenende stoffer, da rust kan udvikle sig hurtigt.

Efter en dekontaminering bør der udvikles en testprotokol for at sikre, at udstyret fungerer fuldt ud. Anvend udstyrets selvtest som det første trin, da mange systemer har integreret dette i deres opstartssekvens. AREPA anbefaler at udføres en opstartstest, da sådanne tests gentagne gange løber gennem de elektriske kredsløb og alle dets funktioner. Denne proces vil opdage fejl, der muligvis ikke vil opdaget under normal systemdrift.

En videnskabelig tilgang hjælper med at genskabe tillid, så producenten ikke får behovet for at tilbagekalde garantien til at begynde med. I modsætning til en garanti for nyt udstyr op til en hvis alder, er servicekontrakter et betalt produkt, der let kan udskiftes. Der er mange virksomheder, der gerne vil tegne en servicekontrakt og på den måde udføre samme reparationer som en producent.

Som nævnt ovenfor er nøglen til at opretholde en garanti at få alle parter på samme side fra start til slut for at opnå en rimelig løsning som alle kan stå inde for. Dette kræver dialog og teknisk analyse for at demonstrere, at udstyret kan dekontamineres professionelt, repareres og tages i brug igen. Forsikringsselskaber, udstyrsejere og producenter har alle deres egne interesser at passe på, skønt det fælles mål er at hjælpe en virksomhed, der har lidt et uheldigt skade, med at komme sig så hurtigt som muligt.

For at finde ud af mere om, hvordan AREPA kan hjælpe med opretholdelse og/eller genoptagelse af garanti- og servicekontrakter efter en brand eller andre hændelser, skal du tjekke vores webinar om "Garantidilemmaet."

Kontakt os derefter for at høre, hvordan vi kan hjælpe med at få dit udstyr i gang igen så hurtigt som muligt.

 


OM FORFATTEREN

Af: Paul Gilbert

Paulgilbert

Paul har været i renoveringsbranchen i over 17 år og hos AREPA i over syv år. Paul arbejder som  projektkonsulent på større skader, hvor hans ansvar inkluderer samarbejdet med kunder om måder man kan mindske et tab efter en større skade. Paul har en omfattende baggrund, med at  evaluere højteknologisk elektronisk, elektrisk og mekanisk udstyr, der er blevet påvirket af en brand, vand eller anden forureningshændelser. 
Se alt »
 
Få den hjælp du har brug for

Læs mere om vores renoveringservice, vedligeholdelservice, beredskabsrådgivning og mere.

Kontakt »