Hvordan adskiller Teknisk Renovering sig fra Rengøring eller Reparation.


Categories: Rensning, Forebyggende vedligehold, Garanti, Brand og sod, Korrosion, Vandskade , Reparation og re-certificering
 

Restoration Vs. Cleaning And Repair

Når der sker en skade har virksomhedsejere ofte et stort behov for at genoptage driften så hurtigt som muligt. Brand, vand og andre situationer der medfører forurening, medfører et behov for at rengøre og reparere de berørte områder herunder det tekniske udstyr.

I mange tilfælde er rengøring det primære fokus, og når det kommer til selve bygningen, kan det ofte være tilstrækkeligt at rengøre denne, for at genoptage produktionen. Denne tilgang til opgaven genopretter dog ikke funktionalitet eller tillid til de tekniske installationer og udstyr.

Professionelle renoveringsvirksomheder såsom AREPA er specialister i at udføre redningsarbejde, der sikrer, at teknisk udstyr bringes tilbage til dets tilstand før skade skete.

Rengøring - hvorfor er det ikke nok?

Afhængigt af personers baggrund og tidligere erfaringer vil ordet "rengøring" ofte blive opfattet og defineret forskelligt. Rengøring omfatter generel fjernelse af støv, snavs eller aflejret materiale. Rengøring udføres på beskidte møbler, vægge, bordplader og vinduer uden at adskille enhederne og rengøringen foretages primært på overfladeniveau, hvor rengøringsfolk følger de foruddefinerede arbejdsmetoder, for de pågældende enheder.

Rengøring er ikke nok, når man skal vurdere den korrekte metode for komplekst mekanisk eller elektronisk udstyr. For eksempel er der en udfordring med elektroniske systemer, da forurenende stoffer sætter sig inde i udstyret og på følsomme kredsløb. Forestil dig et kontrolpanel til medicinsk udstyr, fremstillingsudstyr eller elektrisk distributionsudstyr. Overfladisk rengøring af ydersiden eller endda af indersiden af ??selve kontrolkabinettet adresserer ikke de forurenende stoffer, der sidder mellem de interne elektroniske komponenter. Forurenende stoffer, der stammer fra f.eks.  brand, vand eller et tørt pulver fra en ildslukker, kan forårsage elektrisk kortslutning eller korrosion, afhængigt af snavsets sammensætning. Miljøsmuds kan betragtes som godartet, mens forurenende stoffer med salte er ledende og ætsende.

Adskillelse er nødvendig for at foretage en korrekt dekontaminering af elektroniske enheder. Dette kaldes også teknisk renovering.

Hvis ikke udstyret reetableres korrekt, vil det give funktionsfejl, der teknisk set, ikke kan relateres til skaden. Foretager man udvidede tests og reparationer vil det forlænge nedetiden på udstyret. Dvs. en produktionsafbrydelse grundet en skade, forlænges ved reparationer.

Er reparation en økonomisk mulighed?

Reparation er i denne sammenhæng udskiftning af dele og komponenter for at bringe udstyret tilbage i en anvendelig tilstand. Mens reparationer kan være nødvendige efter en hændelse, foreslår producenter og tredjepartsudbydere generelt, at reparere udstyr ved at udskifte komplette dele / moduler. Hvad betyder det? Bilproducenter reparerer normalt ikke punkterede dæk. De fremstiller nye biler; de er ikke et servicecenter. Da en dækreparation for dem ikke er en mulighed, set fra producentens synspunkt, kan udskiftning af bilen virke som det næste logiske trin. Selvom vi erkender, at dækreparation er en rutinemæssig service, der er tilgængelig gennem et stort netværk af forhandlere og dækservicecentre, anvender producenten blot den mulighed, de kan levere, da de ikke tilbyder en reparationsservice.

Det samme gælder for alle andre udstyrsproducenter. Hvis dekontaminering af udstyr ikke er en tjeneste, de tilbyder, er udskiftning af følsomme elektroniske komponenter den eneste mulige løsning for dem. Generelt kan udskiftning af alle forurenede komponenter koste mere end blot at udskifte maskinen. Så hvorfor er dekontaminering af udstyr ikke så åbenlys en mulighed som reparation af et fladt dæk? Producenten er ikke altid bekendt med, hvordan deres eget udstyr blev rengjort til at begynde med. Dette bør ikke komme som en overraskelse. En betydelig andel af markedet for kredsløbsproduktion ligger i andre lande. Rene enheder sendes til et lokalt anlæg, hvor de installeres i et kabinet. Det endelige udstyr kan for eksempel være en røntgenmaskine, en sprøjtestøbeenhed eller en vindmølle. Producenten havde ikke en aktiv rolle, når loddeprodukter og andre urenheder oprindeligt blev fjernet fra kredsløb, således at enheden opfyldte industriens accepterede renhedsstandard. Den manglende viden er derfor grunden til, at dekontaminering af udstyr ikke er så indlysende som en dækreparation.

Reparation er en økonomisk mulighed, men kun hvis de funktionelt beskadigede dele udskiftes, og alle resterende moduler dekontamineres.

Hvad er Teknisk Renovering?

Teknisk renovering er en samarbejdsindsats mellem dem, der professionelt kan dekontaminere udstyr, og dem, der udfører test, reparation og om-kalibrering. Rengøring af eksterne og interne ikke-tekniske overflader er vigtig. En professionelt renoveringsvirksomhed inspicerer udstyr, og afgører herved, om de undersøgte forureninger kan relateres til skaden. Herefter adskiller de modulerne, dekontaminerer kredsløb, udtager kontaminerings-prøver og sender dem til et laboratorium for at sikre, at forurenende stoffer blev fjernet korrekt. Til slut samles modulerne igen og de forberedes til funktionel test .

Dette niveau af invasiv dekontaminering vil genoprette udstyret til dets tilstand før skaden og herved sikre, at oxidationsprocessen stoppes på forurenede overflader, hvilket ellers ville resultere i lokal rust. Det efterlades ingen tvivl om, at udstyret er dekontamineret og derfor helt rent. Der udtages analytiske prøver og tests for at give sikkerhed for, at dekontamineringen er korrekt udført samt at det renoverede udstyr opfylder producentens renhedsstandard. Empiriske data anvendes til at vise processens succes og garanterer renheden overfor producenten. Dette er en nødvendighed for at  producenten vil opretholde alle garantier og servicekontrakter. Teknisk renovering minimerer driftsafbrydelser, så ejere af teknisk udstyr kan fortsætte med at servicere deres kunder.

Renoveret udstyr kan herefter genanvendes i produktionen og udstyret vil opfylde eller overstige dets forventede levetid. Renoveret udstyr vil stadig kræve rutinemæssig vedligeholdelse og forebyggende pleje. Dette er ikke anderledes end, hvad der blev udført løbende før skaden skete. Da udstyret imidlertid er blevet dekontamineret for at opfylde dets oprindelige renheds-specifikation, fungerer kredsløb køligere, da driftsaffald og tabsrelaterede forureninger ikke længere forhindrer varmeafledning.

Hvornår er der behov for teknisk renovering?

Enhver hændelse, der involverer forurening på forretningskritiske elektronisk eller elektrisk udstyr, skal have hjælp fra et professionelt teknisk renoveringsvirksomhed. I næsten alle tilfælde vandrer og aflejrer røg sig ikke ensartet i hele anlægget efter en skade. Nogle områder påvirkes muligvis ikke overhovedet, selvom de ser beskidte ud grundet normale biprodukter fra produktionen eller miljømæssigt snavs. For eksempel, hvis der opstår en fedtbrand på et hospitalskøkken, er det ikke indlysende, at hele hospitalet skal rengøres. Imidlertid er meget udstyr på hospitalet stadig snavset internt fra mange års drift, da køleventilatorer aflejrer støv, der sætter sig på elektroniske komponenter. I et hospital, der aldrig lukker ned, kan normal operationelt støv aldrig fjernes. Gråfarvet miljøstøv og gråfarvet sod er ikke det samme. Ethvert professionelt renoveringsvirksomhed skal være i stand til videnskabeligt at bevise forskellen, så ikke-berørte områder kan fortsætte uberørt i drift.

På et kemisk anlæg i Ohio brændte materialet i en opvarmet højtryksfremstillingsmaskine. Dette medførte at sod blev aflejret på det omkringstående udstyr som endvidere også blev berørt af vandeksponering fra brandslukningen. Mens noget af det udsatte udstyr faktisk skulle udskiftes, var AREPAs eksperter i stand til professionelt, at dekontaminere de fleste elektroniske kontrolpaneler, ved kun at udskifte nogle få dele. Herved hjalp AREPA fabrikken med at komme i gang igen efter en meget kortere tidsperiode, end det ville have været krævet at udskifte de komplette paneler.

Et andet eksempel fra en skadehændelse, involverer et computer-serverrum, der var forurenet efter en større lækage fra et køkken placeret i etagen ovenover. Sodavandssirup fandt vej til gulvet, der forurenede serverne, stativerne og ledningsveje. Efter grundig dekontaminering blev serverrummet genoprettet. AREPA var i stand til at spare ejerne meget tid og store omkostninger ved at dekontaminere og genoprette udstyret til dets oprindelige stand før skadehændelsen.

AREPA tilbyder professionel teknisk renovering af kommercielt og forretningskritisk udstyr. Industrier så som sundhedspleje, fremstilling, datacentre, fødevareforarbejdning, trykning og vindenergi vil mindske deres nedetid betydeligt ved at samarbejde med AREPA og ved at identificere videnskabeligt, hvad der kan renoveres. AREPA kan fjerne ætsende forurenende stoffer samt lette test, reparation og genkalibrering. Denne proces gør det muligt at bringe udstyrets tilbage i  produktion for en brøkdel af omkostningerne.

Vores mål er altid at få vores kunder tilbage i produktion så hurtigt som muligt samt sikre, at tilliden til det tekniske udstyr er fuldt ud genoprettet.

Hvis du har oplevet en brandskade, vandskade eller anden begivenhed, der har påvirket dit følsomme elektroniske udstyr, kan du med fordel kontakte AREPA for få et fuldt overblik over dine løsningsmuligheder.

Vores specialister er klar til at inspicere skaderne, og give dig en grundig teknisk vurdering af det arbejde, der er påkrævet, eller et videnskabeligt bevis for, at renovering ikke til nødvendig. Vi ønsker at give dig en service, der genopretter tilliden til dit tekniske udstyr og vi hjælper dig med at mindske nedetiden og retablere din drift hurtigt, korrekt og effektivt. 
Se alt »
 
Få den hjælp du har brug for

Læs mere om vores renoveringservice, vedligeholdelservice, beredskabsrådgivning og mere.

Kontakt »