Facts vs. Fiktion: 5 almindelige misforståelser vedr. skader på teknisk udstyr


Categories: Vandskade , Brand og sod, Rensning, Nødberedskab, Korrosion, Skader grundet støv og pulver, Kemisk skade
 

Fact Vs Fiction

Efter en stor skade på forretningskritisk teknisk udstyr ønsker både forsikringsselskaber og virksomhedsejere at genoprette produktiviteten så hurtigt som muligt. For at gøre dette er det vigtigt at sikre, at man forstår alle mulighederne. Der er nogle almindelige misforståelser i forhold til udskiftning af udstyr, pålidelighed, skade og reparation af kontamineret udstyr.

Alle producenter totalskader udstyr, hvis det har været kontamineret med vand eller røg.

FIKTION: Udskiftning af udstyr, der er kontamineret (forurenet) med vand eller røg, kan være ekstremt dyrt. Producenter forstår, at tab af forretningskritisk udstyr kan påvirke drift og produktivitet katastrofalt. I årtier har førende udstyrsproducenter udført og godkendt veldokumenterede og videnskabelige tekniske rensningsteknikker efter vand- eller røghændelser. Specialistfirmaer, der redder professionelt teknisk udstyr, yder garantier ud over dem, der leveres af producenterne af originalt udstyr, og støtter herved op om rengøringen af ??udstyret efter dekontamineringsprocessen.

Elektroniske kredsløb og kort bliver beskadiget, hvis de er forurenet med vand.

FIKTION: Mange elektroniske kredsløb renses af OEM'er ved hjælp af de-ioniseret (demi-) vand kombineret med rengøringsmidler. Efter rensningen er mange kredsløb beskyttet med en belægning. Specialister til renovering af professionelt udstyr anvender OEM's rengøringsprocesser i marken, når de fjerner forurenende stoffer. Dette sikrer, at printkortene opfylder OEMS’ers oprindelige renhedsspecifikationer, hvilket i de fleste tilfælde er langt strengere end den krævede renlighed på slutbrugerens anlæg.

Hvis elektronik ikke rammes direkte af vand, tørrer det ud, når strukturen tørrer.

FIKTION: Elektronik skal tørres i et kontrolleret miljø. Skadeservicefirmaer placerer typisk affugtere, blæsere og endda varmeapparater i bygningen for at kontrollere fugtigheden og tørre strukturen, som sandsynligvis også er "åbnet og luftet ud", hvilket blot medfører at endnu flere partikler kommer ind i ejendommen. Hvis elektronik ikke er blevet åbnet eller behandlet med nogen form for middel for at forhindre yderligere beskadigelse, kan alle ovenstående aktiviteter yderligere skade det teknisk udstyr. Udsat udstyr skal identificeres og stabiliseres korrekt for at forhindre, at der opstår skader, såsom korrosion.

Fremtidig pålidelighed af teknisk udstyr mindskes efter en skade.

FIKTION: Forurenet udstyr, der ikke er professionelt dekontamineret, testet, repareret og omkalibreret, vil absolut opleve højere fejlprocent, hvis det tændes og sættes tilbage i produktionen. Professionelt dekontamineret udstyr fungerer mere pålideligt og måske for anden gang siden dets implementering i produktion opfylder det alle OEM's krav til funktionel og renhed.

Virksomheder kan levere servicekontrakter efter dekontaminering, selvom selv om udstyret ikke havde en kontrakt før en røg- eller vandskaden.

FAKTA: Der er flere virksomheder og serviceleverandører, der betjener en bred vifte af industrier, der vil levere udstyrsspecifikke kontrakter efter en skade, der involverer røg og vand. Ja, det er virkelig sandt!

Risici i forhold til fordele ved genoprettelse af teknisk udstyr

Virksomhedsejere kan have flere muligheder, end de tror. Der kan være betydelige fordele ved at anvende reparation og genoprettelse frem for udskiftning. For mere information om risici og fordele kontra se man se vores Webinar om emnet. 
Se alt »
 
Få den hjælp du har brug for

Læs mere om vores renoveringservice, vedligeholdelservice, beredskabsrådgivning og mere.

Kontakt »