Fordelene ved at Renovere Teknisk Udstyr


Categories: Produktion, Datacentre, Sundhed og pleje, Skoler og universiteter, Rensning, Bevarelse og stabilisering
 

Industrial Equipment

Omkostningerne ved at udskifte specialfremstillet teknisk udstyr kan være meget høje. Ikke blot grundet selve udstyrets omkostninger, men genfremstilling kan også resultere langvarige driftsstop. Dette fører ofte til tabt omsætning, til tab af medarbejder-produktivitet og kan endvidere resultere i tab af kunder. Man har eksempler på, at udskiftning af specialfremstillet udstyr kan tage helt op til 12 måneder og koste millioner af kroner.

Hvad enten du er en professionel forsikringsekspert eller virksomhedsejer står målet om at minimere et produktionsstop øverst på prioritetslisten. Derfor er det vigtigt, man vurdere alle de tilgængelige muligheder herunder renovering af teknisk udstyr efter en skadehændelse.

Omkostningerne til udskiftning af teknisk udstyr kan være ekstremt høje. Hvis man udelukker selve udstyrets omkostning, kan udskiftningen af udstyr også resultere i langvarige driftsstop, hvilket igen fører til tabt omsætning.

Vi starter med det grundlæggende - Hvad er Teknisk Renovering?

Pulver fra brandslukkere, vand, sod, betonstøv og andre forureningshændelser vil ofte medføre aflejring af partikler på følsomt elektronisk udstyr og i mekaniske enheder. Kontamineringen kan ofte have en negativ indvirkning på udstyrets funktion. Afhængig af typen af det forurenende stof, vil påvirkningen variere en del.  

Renovering af teknisk udstyr kræver derfor, at man anvender et professionelt renoveringsfirma til at vurdere den helt rigtige løsning.

Først skal udstyret inspiceres og der skal udtages prøver til klorid-, kromatografi- og laboratorie-analyse for at identificere typen og mængden af de forurenende partikler. Analyseresultatet er afgørende for at træffe de rette forholdsregler herunder etablere den korrekte følgeskadebegrænsning samt anvende den korrekte rensningsmetode for at redde udstyret. Nogle gang kan en analyse også frikende udstyr for kontaminering og hermed kan man videnskabeligt dokumentere, at der ikke er risiko for, at udstyret er i fare for at bryde ned grundet en skadehændelse.  Udstyr, der med fordel kan renoveres, vil blive adskilt, renoveret og herefter samlet igen hvorefter det sendes til  test, reparation og kalibrering.

Professionel renovering bringer udstyr tilbage til dets oprindelige stand og skal altid opfylde alle krav i henhold til producentens renhedsspecifikationer. Der udtages derfor prøver til analyse for at sikre renheden og for dokumentere at renoveringsprocessen har været effektiv og korrekt.  Herved kan man opfylde alle de forhold og krav, der stilles, til at  garantier og servicekontrakter kan genoptages. Endvidere vil  man ofte opleve, at udstyr der har gennemgået en professionel teknisk renovering vil få forøget levetid og endog være mere effektiv i en produktion end før skadehændelsen.

Fordele ved Teknisk Renovering

Mindske driftsstop

God risk-management foreskriver, at virksomheder har mere end én leverandør til alle kritiske leverancer. God risikospredning sikrer, at hvis der sker noget med en leverandør, vil virksomhedens produktion ikke blive væsentligt påvirket i negativ grad.

I praksis har mange virksomheder dog ikke en anden leverandør og vil derfor ofte have en relativ stor afhængig af , at deres leverandører kan levere et kvalitativt produkt til tiden. Et forsikringsselskab vil altid søge at hjælpe deres skadelidte på bedste måde. Hvis, der ved et driftsstop, er fare for at skadelidtes kunder er nødsaget til at vælge en ny leverandør grundet en manglende leveringsevne, kan det det have langstrakte negative konsekvenser for forsikringsselskabets kunde, som rækker udover et målbart driftstab.

Lang leveringstid på nyt udstyr er ofte et problem. I nogle tilfælde kan leverance af specialudstyr også  medføre langvarige driftsstop. Valget af teknisk renovering viser sig ofte, at være en langt hurtigere løsning til at at få virksomheder tilbage i produktion.

For at illustrere ovenstående er følgende et par eksempler fra skadesituationer AREPA deltog i:

I Mexico fik kraftige regnvejr en flod til at løbe over sine bredder og sende store mængder af mudret vand ind i et stort bil-produktionsanlæg. Produktionsudstyret blev kontamineret med vand og heraf påvirket af forurenede partikler. Ved udskiftning af alt berørt udstyr ville det tage mere end et år at genoptage produktionen.. Med teknisk renovering blev produktionen genoptaget efter 3 måneder. På trods af det væsentligt kortere driftsstop, måtte virksomheden alligevel hensætte et tab på mere end 3 milliarder kr.

Ved en anden hændelse brændte produktet i en opvarmet højtryksmaskine og  forurenede herved det omkringstående udstyr. Hændelsen, der skete på kemisk anlæg, aktiverede bygningens sprinklersystem. I  samarbejde med AREPA vurderede anlæggets kemi-ingienører at teknisk renovering af bygningens elinstallation herunder eltavler i forhold til udskiftning ville reducere driftsstoppet med mere end 75%.

Lavere omkostninger

Teknisk renovering er næsten altid omkostningsbesparende i forhold til udskiftning af teknisk udstyr. Ser man på valget af løsning fra en cost-benefit betragtning er mindskning af driftsstop en af de væsentligste  parametre.  Det er ikke usædvanligt at et potentielt driftstab kan medføre langt større end omkostninger selve det teknisk udstyr og måske endda bygningen. Dog vil man ofte direkte kunne realisere anseelige besparelser i forhold til køb af nyt tilsvarende udstyr.

Overvej følgende scenarie - dette blogindlæg er skrevet i 2021 og der er stadig computere, der styrer maskiner, og som anvender DOS-platforme (Disk Operating System). DOS eksisterede før Microsoft Windows og blev udfaset i 1994. Når disse computere fejler eller er involveret i en hændelse, står udstyrsejeren over for nogle dyre løsningsmuligheder. Det kan virke logisk blot at erstatte computeren med en Windows 10-version til 5000 kr., selvom det er lettere sagt end gjort. Computeren kommunikerer med elektroniske moduler såsom PLC- eller CNC styringer. Kravet til en fælles kommunikations-platform vil, ved udskiftning, udløse opgraderingskrav til meget andet udstyr. Hvad der derfor startede som en potentiel udskiftning til 5.000 kr. kan ende med meget større omkostninger til følge. Hvis f.eks. renovering af den gamle computer koster  3.000 kr. vil alle yderligere omkostninger være sparet. Typisk kan udgifter til udskiftning sammenlignet med renovering af udstyr variere fra 50 % til så lidt som 5% procent af de samlede udskiftningsomkostninger.

Lad os se på to eksempler for at illustrere omkostningsbesparelserne.

Et stort universitet blev udsat for en brand i en eltavle. Efter at have overvejet deres muligheder, valgte universitetet teknisk renovering som løsningen til hændelsen. Udbedringen af skaden medførte at ca. 1.200 tekniske enheder blev renoveret på 60 dage, og over 50 millioner kr. blev sparet i udskiftningsomkostninger. Alle garantier og servicekontrakter forblev intakte.

En kirke blev udsat for en brand i en lyd-enhed. Branden medførte at kirken ikke længere kunne servicere deres online streamingfunktioner, som de udførte ugentligt under COVID-19-pandemien. Man valgt at gå med teknisk renovering og 600 genstande blev undersøgt hvoraf 550 kunne renoveres, herunder lyd- / videoudstyr, scenebelysning, kontorudstyr og musikinstrumenter. Streamingtjenesten kunne genoptages den følgende søndag og der blev i processen sparet store omkostninger.

Garanti på teknisk udstyr

De fleste producenter tilbagekalder ikke garantier umiddelbart efter et tab. En af grundene er, at medmindre at udstyr var ret nyt på skadetidspunktet, var der faktisk ikke en garanti på udstyret.  

Men ovenstående forhindrer ikke garantidiskussionen skal finde sted, som om der egentligt ikke var garanti på udstyret inden skaden indtraf. Ejere af teknisk udstyr skal have fuld tillid til, at deres udstyr ikke vil svigte som følge af en hændelse. Da producenter sjældent tilbyder, at renovere udstyr, møder vi ofte ejere af teknisk udstyr, der tror, at udskiftning er er den eneste løsning. Men når ejerne hører om teknisk renovering, der kan bringe udstyr tilbage til standen før skaden og leve op til producentens renhedsspecifikationer, vælges løsningen ofte.

Producenter tilbydes altid, at have en tekniker tilstede i renoveringsprocessen eller i hvert fald, at får mulighed for at gennemgå de analytiske måleresultater for renhed når renovering af udstyret er foretaget.

Uanset om der eksisterer en garanti eller en servicekontrakt på skadetidspunktet, kan man med stor fordel engagere producenten inden den tekniske renovering påbegyndes. Vidensdeling og en fælles beslutning der baseres på et videnskabeligt grundlag, gør alle parter langt mere tilbøjelige til at vælge teknisk renovering som en god løsning til at udbedre en skadehændelse.

 


OM FORFATTEREN

By: John Hartlieb

John Hartlieb

John Hartlieb er en erfaren teknisk specialist inden for fremstilling af elektroniske produkter. John er ekspert i, at evaluere højteknologisk elektronisk, elektrisk og mekanisk udstyr, der er påvirket efter brand, vand eller anden forurening. John fungerer i øjeblikket som projektleder på større projekter for AREPA, hvor hans ansvarsområde omfatter vurdering og dekontaminering af medicinsk, elektronisk, industrielt og produktionsudstyr samt at føre tilsyn med teknikeres arbejde i forbindelse med udbedring af skader. 
Se alt »
 
Få den hjælp du har brug for

Læs mere om vores renoveringservice, vedligeholdelservice, beredskabsrådgivning og mere.

Kontakt »