Webinarer

Vores webinarer henvender sig til professionelle inden for forsikringsskader og risiko og afholdes af en af vores senioreksperter. Webinarer afdækker nogle af nutidens mest presserende spørgsmål og emner. For deltagelse behøver deltagerne kun en computer, da alle kurser, der tilbydes, er VOIP. 

Hvis du er interesseret i at deltage i et af vores Webinarer, så send os en e-mail på webinars@arepa.com.


Live

Korrosion – Påvirkning af Metaller og Elektronik, Processer og Forebyggelse
09-12-2020
9 a.m. CET – 10 a.m. CET

Formålet med dette webinar er, at undervise deltagerne i de påvirkninger korrosion har på teknisk elektronisk udstyr. Vores værter uddyber, hvorfor udvalgte metaller korroderer, typer af korrosion, hvordan man kan beskytte metaller fra naturlig nedbrydning, korrosions påvirkning af PCB, metoder til at forsinke korrosionen efter skader og derved undgå grubetæring ”pitting”, hvordan man renoverer korroderet udstyr, samt en præsentation af en konkret skadesituation (case).

Registrering »

På Demand

Beredskab og akut hjælp: Hvordan man redder teknisk udstyr efter en skade
Formålet med dette kursus er, at uddanne deltagere i vigtigheden af, at have en beredskabsplan samt et beredskab på plads. Endvidere diskuteres de bedste metoder til at udvikle denne type planer. Vores eksperter vil forklare, hvordan man bedst identificerer udstyr, der er kontamineret ved skader. I kurset diskuteres de nødvendige handlinger, der skal til for at redde teknisk udstyr mest optimalt.

Se nu »
Renovering af teknisk udstyr i medicinalindustrien
Skader på teknisk udstyr i medicinalindustrien giver ofte store udfordringer i forhold til andre industrier. Grundet anvendelsen af avancerede teknologier er type udstyr anvendt denne branche ofte ekstremt dyrt. Når der opstår et tab på grund af en funktionsfejl, brand, oversvømmelse eller anden hændelse, er det bydende nødvendigt, at få udstyret tilbage og køre så hurtigt som muligt. Dette kursus vil diskutere, hvordan medicinsk udstyr kan bringes tilbage til dets stand før skaden og herefter genanvendes. Endvidere vil vores eksperter diskutere, hvordan man genindfører garantier overfor udstyrsproducenter (OEM). Der vil blive præsenteret eksempler på renovering af teknisk udstyr i medicinalindustrien. Præsentation gæsteforlæses af Envista Forensics ekspert, Mark Ewing.

Se nu »
En videnskabelig fremgangsmåde til at håndtere erhvervsskader på løsøre
Formålet med dette kursus er at uddanne skadebehandlere, taksatorer, advokater og ledere i forsikringsselskaber om anvendelsen af en videnskabelig fremgangsmåde til at håndtere og vurdere erhvervsskader på løsøre. De grundlæggende elementer i renovering af udstyr gennemgås som grundlag til en diskussion af en videnskabelig fremgangsmåde til at håndtere og vurdere erhvervsskader på løsøre. Der vil blive præsenteret et eksempel ”case study”, og metoder til at præservere og stabilisere skadet udstyr indtil renovering kan foretages vil blive gennemgået.

Se nu »
At redde teknisk udstyr efter vandskade - Det er Ikke Umuligt
Formålet med dette seminar er at oplyse taksatorer, rådgivere og ledende forsikringsfolk om mulighederne for at renovere og re-installere teknisk udstyr efter vandskade. Vi gennemgår de grundlæggende principper i det skadebegrænsende arbejde, som er påkrævet, når vand forvolder skader på teknisk udstyr. Denne type arbejde kaldes følgeskadebekæmpelse og er nødvendig, for at redde udstyr samt minimere produktionstab som følge af en hændelse. Eksempler på vandskader vil blive gennemgået for at demonstrere mulighederne for succesfuld renovering af teknisk udstyr efter skader. Dette webinar gennemgår mulighederne for at vurdere skadegraden og sætte korrekt ind således, at de metoder, der anvendes til at renovere det tekniske udstyr, kan bringe det tilbage til den stand det havde før skaden skete.

Se nu »
The New Frontier: Renovering af udstyr og den nordamerikanske vindkraftindustri
Formålet med dette kursus er at uddanne fagfolk inden for skadesforsikring, ejere og OEM'er, på renovering af vindmølleudstyr efter termiske hændelser, påvirkninger fra sod, støv, olieudslip og kølevæske. Vores eksperter vil diskutere de forskellige typer hændelser relateret til vindmølle skader samt gennemgå dekontaminering processen. Dette webinar vil også i detaljere forklare hvordan man effektivt kan oprette en beredskabsplan der er skræddersyet til dit udstyr.

Se nu »
Tekniske Renovering i komplekse miljøer
Lær de grundlæggende principper for at renovere udstyr for at begrænse følgeskader og herved minimere nedetid. Lær fra case studier, som beskriver udstyrsforringelse og forstå, hvordan man håndterer krav i forbindelse med skade på kommercielt udstyr i komplekse miljøer og de muligheder der eksisterer for at bringe udstyret tilbage til dets oprindelige stand.

Se nu »
Lås garanti-dilemmaet
Nogle leverandører eller producenter nægter at overholde servicekontrakter og garantier efter et tab. Dette kan medføre væsentlige ekstraomkostninger skader. Mange gange udskiftes udstyr, når det kunne have været renoveret eller repareret. Lær om forhandlingsstrategier og videnskabelige metoder til at overvinde garantihindringen.

Se nu »
Renovering af udstyr - Risiko og Fordele
Formålet med dette kursus er at uddanne skadebehandlere, taksatorer, advokater og andre professionelle i forsikringsbranchen i de fundamentale principper i genoptagelse af teknisk udstyr i drift efter en skade. Principper bag renovering af udstyr gennemgås og anvendes i den efterfølgende diskussion af at håndtere skade på teknisk samt mindske driftstop. Udstyrs nedbrydning grundet forskellige skadetyper behandles og en ”case story” præsenteres. Seminaret vil vise, hvordan man undersøger skader i forhold til professionelt teknisk udstyr og de muligheder der findes, for at bringe udstyret tilbage til samme stand som før skaden skete.

Se nu »

Få den hjælp du har brug for

Læs mere om vores renoveringservice, vedligeholdelservice, beredskabsrådgivning og mere.

Kontakt »

Seneste Nyt

Læs mere »