Webinarer

Vores webinarer henvender sig til professionelle inden for forsikringsskader og risiko og afholdes af en af vores senioreksperter. Webinarer afdækker nogle af nutidens mest presserende spørgsmål og emner. For deltagelse behøver deltagerne kun en computer, da alle kurser, der tilbydes, er VOIP. 

Hvis du er interesseret i at deltage i et af vores Webinarer, så send os en e-mail på webinars@arepa.com.


På Demand

Sustainability: Will It Affect the Insurance Industry?
Sustainability affects companies’ strategies, operations, and customer approaches, and changes how they handle projects and products. This course will educate claims professionals about how sustainability initiatives affect the insurance and claims industry. The material will cover the definition of sustainability, environmental, social, and governance (ESG) criteria, the tools to use when working with a sustainability approach, and what life cycle assessment means. The presenters will also give an overview of what sustainability means for the insurance industry, how claims management and decision making can be done more sustainably, and to what extent it will influence the ways losses and claims are being handled now and in the future.

Se nu »
Hurtige Foranstaltninger for at Redde Teknisk Udstyr Efter en Skade
Når skaden sker, kan det nogle gange tage dage eller uger, før eksperter til renovering af udstyr kan komme ud til skadestedet. Det er vigtigt at vide, at der er øjeblikkelige foranstaltninger man bør implementere med det samme, for at hjælpe med at bevare og redde udstyret. Præsentatorerne vil diskutere de forskellige tiltag, hvordan og hvornår de skal implementeres samt, hvem de skal ringe for at få startet renoveringsindsatsen. Der vil blive præsenteret Case studier for at demonstrere, hvordan øjeblikkelige foranstaltninger kan bevare udstyr, indtil renoveringseksperter kan komme ud til skadestedet.

Se nu »
Forurening af udstyr i marine industrien og konsekvensen for det underliggende forsikringskrav
Dette webinar har til hensigt at uddanne taksatorer, advokater og andre professionelle i forsikringsbranchen om forurening af udstyr på grund af brand, vand og slukningsmidler samt, effekten på det underliggende forsikringskrav. Underviserne diskuterer de grundlæggende principper ved renovering samt, hvordan man kan mindske skader på teknisk udstyr og derved minimere driftsstop gennem konservering og stabilisering. Webinaret omfatter gennemgang af aktuelle hændelser om bord på skibe og illustrerer, hvordan renovering har vist sig som en effektiv løsning.

Se nu »
Renovering af Udstyr - er Udstyrets Stand før Skaden en Rimelig Forventning?
En skade opstår, og ejerne af det tekniske udstyr vælger renovering af udstyr for hurtigt at komme i gang igen. Men hvad kan de i virkeligheden forvente? Kan de forvente, at deres udstyr bliver reetableret i samme tilstand som før skaden? Eller skal de forvente, at deres udstyr bare fungerer på et niveau, der er nok til at få arbejdet gjort? Vores præsentator forklarer det grundlæggende i renovering af udstyr for at sætte scenen for, hvad der kan forventes, når processen er afsluttet. Han vil diskutere og forklare de standarder, som renovering medfører, og de videnskabelige processer, der bevidner, at renovering af teknisk udstyr har været en succes.

Se nu »
Renovering af Udstyr – Samme Løsning Passer Ikke Til Alle
Efter en skade, kan ejere af teknisk udstyr vælge renovering af udstyr fremfor udskiftning af forskellige grunde såsom reduktion af omkostninger og en hurtig reetablering af driften. Men renovering, også kaldet dekontaminering, af udstyr er ikke en hvor den samme løsning passer til alle formål. Dette webinar diskuterer de forskellige udstyrsdekontamineringsprocesser og hvad der kan være bedst for hver type skade. Præsentatorerne vil demonstrere, hvordan videnskabelige processer kan anvendes til at bevidne, at dekontamineringen var en succes. Præsentanterne vil også berøre emner som korrosion og præsentere case studier for at illustrere forskellige dekontamineringsmetoder.

Se nu »
Hvordan tiden påvirker kravets sværhedsgrad
Der sker skader, og når de sker, resulterer dette ofte i kaos, da alle involverede forsøger at afbøde skaden. Ofte er specialister til renovering af udstyr nederst på listen over, hvem man skal ringe til. Men når teknisk udstyr er mere værd end selve bygningen, er der ingen tid at spilde. Renoveringseksperter kaldes undertiden så sent, at det berørte tekniske udstyr ødelægges af tiden alene. Dette webinar søger at uddanne taksatorer, advokater og andre forsikringsprofessionelle om det grundlæggende i renovering af udstyr, for at mindske skader på udstyr og samt imødekomme driftsforstyrrelser. Vores præsentatorer vil tale om, hvem man skal ringe til, hvornår man skal ringe samt rådgive om, hvordan man effektivt udarbejder en beredskabsplan, for at undgå forsinkelser i at få udstyr tilbage i drift.

Se nu »
COVID Desinficering ved Anvendelse af Tågeforstøvning - Vil Det Påvirke Dit Tekniske Udstyr?
COVID-pandemien har resulteret i en række virksomheder, der tilbyder desinfektionstjenester via forstøvning. Hvilken virkning har dette på teknisk udstyr? Kan det sammenlignes med den kinesiske gipsvæg? Dette webinar diskuterer den permanente skade, som forstøvnings-desinfektion kan have på teknisk elektronisk udstyr, og hvordan dekontaminering kan være en effektiv løsning til at hindre den forårsagede skade. Renoveringsteknikker vil blive diskuteret og der vil blive præsenteret et praktisk case studie.

Se nu »
Korrosion – Påvirkning af Metaller og Elektronik, Processer og Forebyggelse
Formålet med dette webinar er, at undervise deltagerne i de påvirkninger korrosion har på teknisk elektronisk udstyr. Vores værter uddyber, hvorfor udvalgte metaller korroderer, typer af korrosion, hvordan man kan beskytte metaller fra naturlig nedbrydning, korrosions påvirkning af PCB, metoder til at forsinke korrosionen efter skader og derved undgå grubetæring ”pitting”, hvordan man renoverer korroderet udstyr, samt en præsentation af en konkret skadesituation (case).

Se nu »
Beredskab og akut hjælp: Hvordan man redder teknisk udstyr efter en skade
Formålet med dette kursus er, at uddanne deltagere i vigtigheden af, at have en beredskabsplan samt et beredskab på plads. Endvidere diskuteres de bedste metoder til at udvikle denne type planer. Vores eksperter vil forklare, hvordan man bedst identificerer udstyr, der er kontamineret ved skader. I kurset diskuteres de nødvendige handlinger, der skal til for at redde teknisk udstyr mest optimalt.

Se nu »
Renovering af teknisk udstyr i medicinalindustrien
Skader på teknisk udstyr i medicinalindustrien giver ofte store udfordringer i forhold til andre industrier. Grundet anvendelsen af avancerede teknologier er type udstyr anvendt denne branche ofte ekstremt dyrt. Når der opstår et tab på grund af en funktionsfejl, brand, oversvømmelse eller anden hændelse, er det bydende nødvendigt, at få udstyret tilbage og køre så hurtigt som muligt. Dette kursus vil diskutere, hvordan medicinsk udstyr kan bringes tilbage til dets stand før skaden og herefter genanvendes. Endvidere vil vores eksperter diskutere, hvordan man genindfører garantier overfor udstyrsproducenter (OEM). Der vil blive præsenteret eksempler på renovering af teknisk udstyr i medicinalindustrien. Præsentation gæsteforlæses af Envista Forensics ekspert, Mark Ewing.

Se nu »
En videnskabelig fremgangsmåde til at håndtere erhvervsskader på løsøre
Formålet med dette kursus er at uddanne skadebehandlere, taksatorer, advokater og ledere i forsikringsselskaber om anvendelsen af en videnskabelig fremgangsmåde til at håndtere og vurdere erhvervsskader på løsøre. De grundlæggende elementer i renovering af udstyr gennemgås som grundlag til en diskussion af en videnskabelig fremgangsmåde til at håndtere og vurdere erhvervsskader på løsøre. Der vil blive præsenteret et eksempel ”case study”, og metoder til at præservere og stabilisere skadet udstyr indtil renovering kan foretages vil blive gennemgået.

Se nu »
At redde teknisk udstyr efter vandskade - Det er Ikke Umuligt
Formålet med dette seminar er at oplyse taksatorer, rådgivere og ledende forsikringsfolk om mulighederne for at renovere og re-installere teknisk udstyr efter vandskade. Vi gennemgår de grundlæggende principper i det skadebegrænsende arbejde, som er påkrævet, når vand forvolder skader på teknisk udstyr. Denne type arbejde kaldes følgeskadebekæmpelse og er nødvendig, for at redde udstyr samt minimere produktionstab som følge af en hændelse. Eksempler på vandskader vil blive gennemgået for at demonstrere mulighederne for succesfuld renovering af teknisk udstyr efter skader. Dette webinar gennemgår mulighederne for at vurdere skadegraden og sætte korrekt ind således, at de metoder, der anvendes til at renovere det tekniske udstyr, kan bringe det tilbage til den stand det havde før skaden skete.

Se nu »
The New Frontier: Renovering af udstyr og den nordamerikanske vindkraftindustri
Formålet med dette kursus er at uddanne fagfolk inden for skadesforsikring, ejere og OEM'er, på renovering af vindmølleudstyr efter termiske hændelser, påvirkninger fra sod, støv, olieudslip og kølevæske. Vores eksperter vil diskutere de forskellige typer hændelser relateret til vindmølle skader samt gennemgå dekontaminering processen. Dette webinar vil også i detaljere forklare hvordan man effektivt kan oprette en beredskabsplan der er skræddersyet til dit udstyr.

Se nu »
Tekniske Renovering i komplekse miljøer
Lær de grundlæggende principper for at renovere udstyr for at begrænse følgeskader og herved minimere nedetid. Lær fra case studier, som beskriver udstyrsforringelse og forstå, hvordan man håndterer krav i forbindelse med skade på kommercielt udstyr i komplekse miljøer og de muligheder der eksisterer for at bringe udstyret tilbage til dets oprindelige stand.

Se nu »
Lås garanti-dilemmaet
Nogle leverandører eller producenter nægter at overholde servicekontrakter og garantier efter et tab. Dette kan medføre væsentlige ekstraomkostninger skader. Mange gange udskiftes udstyr, når det kunne have været renoveret eller repareret. Lær om forhandlingsstrategier og videnskabelige metoder til at overvinde garantihindringen.

Se nu »
Renovering af udstyr - Risiko og Fordele
Formålet med dette kursus er at uddanne skadebehandlere, taksatorer, advokater og andre professionelle i forsikringsbranchen i de fundamentale principper i genoptagelse af teknisk udstyr i drift efter en skade. Principper bag renovering af udstyr gennemgås og anvendes i den efterfølgende diskussion af at håndtere skade på teknisk samt mindske driftstop. Udstyrs nedbrydning grundet forskellige skadetyper behandles og en ”case story” præsenteres. Seminaret vil vise, hvordan man undersøger skader i forhold til professionelt teknisk udstyr og de muligheder der findes, for at bringe udstyret tilbage til samme stand som før skaden skete.

Se nu »

Få den hjælp du har brug for

Læs mere om vores renoveringservice, vedligeholdelservice, beredskabsrådgivning og mere.

Kontakt »

Seneste Nyt

Læs mere »