Seminarer


"Bliv ikke blæst væk" - Fejl i udstyr til Vindenergi

Vindmøller er meget dyre og er bygget med komplekse elektriske og mekaniske systemer til kontinuerlig drift. Vindmøller er ofte placeret i barske miljøer og skal kunne modstå konstante virkninger fra ekstrem varme, ekstrem kulde, støv, havtåge, lyn, fugtighed og andre forurenende stoffer. Med de mange risici, som vindmøller står overfor, kan der forekomme alvorlige hændelser med brande, lysbuer og lynnedslag. Dette kan forårsage direkte tab eller følgeskader - også kendt som forurening. I dette seminar vil vi give et overblik over de fælles hændelser, der påvirker WTG, og give et bud på strategier og den bedste praksis for at øge produktiviteten samt mindske generne ved hændelser.

Kontakt os »
Hændelser på IT og telekommunikationsudstyr

Computere, servere og kritiske kommunikationssystemer er afgørende for alt, hvad vi gør. Virksomheder og enkeltpersoner, som oplever tab eller hændelser i forretningskritisk IT eller telekommunikationsudstyr, kan blive udsat for katastrofale driftstop, tab af omsætning eller værre. I dette kursus dækker vi nogle scenarier, der påvirker IT / telekommunikationsudstyr, såsom brand og oversvømmelse. Vi giver deltagerne den bedste praksis til evaluering og afhjælpning af tab ved anvende det bedste renoveringsprincipper for kontamineret teknisk udstyr.

Kontakt os »
Skade på medicinsk udstyr

Medicinsk udstyr er oftest komplekst og sikkerhed for udstyrets funktionalitet er yderst kritisk ved anvendelse for alle parter. Når medicinsk udstyr er ude af drift, stiger drifttabet hurtigt. I løbet af dette kursus diskuterer vores eksperter den bedste praksis til afhjælpning af hændelser, der involverer forretningskritisk udstyr."

Kontakt os »

Få den hjælp du har brug for

Læs mere om vores renoveringservice, vedligeholdelservice, beredskabsrådgivning og mere.

Kontakt »