Om Coronavirus / COVID-19

AREPA og ENVISTA overvåger løbende myndighedernes vejledning:

• Vi overvåger og følger løbende Sundhedsstyrelsens anbefalinger og myndighedernes retningslinjer som anført på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

• Alle vores medarbejdere bliver løbende informeret om situationen.

• Vores samlede 24/7 beredskab er intakt og vi er naturligvis klar til at hjælpe alle kunder!

• Især i forhold til visitation af skader kontakter vi på forhånd alle kunder, for at sikre, om der er specielle forhold, ældre mennesker og/ eller andre forhold, som vi skal være særlig opmærksomme på.

• Ved ikke kritiske skader, og hvor kunden ønsker at udsætte visitationen, vil vi naturligvis i samarbejde med kunden finde en løsning.

• Ved kritiske eller akutte skader som for eksempel med driftstab, driftstop m.v. vil vi tage bestik af den konkrete situation. Hvis der opstår hindringer i forhold til vores effektive indsats, vil alle parter blive kontaktet, så vi kan håndtere på bedste vis og imødekomme jeres og jeres kunders ønsker og behov.

Hvis I har yderligere spørgsmål til vores håndtering af skader, er I velkomne til at kontakte os for mere information.

De bedste hilsner

Kenneth Millard
+45 87204651
Kenneth.Millard@envistaforensics.com

Marianne Abildgaard Kjeldsen
+45 87204606
Marianne.Kjeldsen@arepa.com


Få den hjælp du har brug for

Læs mere om vores renoveringservice, vedligeholdelservice, beredskabsrådgivning og mere.

Kontakt »